Brannmannens kroppskamera fanget unike bilder av brannen

Slik ser brannslukkingen ut fra proffenes perspektiv.