- Nærheten er vanskelig

Jenta i Øygard-saken reagerer på hvor nært hun sitter tiltalte Rune Øygard.