Dette er Jensen/Cappelen-saken

I september 2017 ble den tidligere polititoppen Eirik Jensen idømt lovens strengeste straff for å ha assistert Cappelen-ligaen i innsmuglingen av hasj til Norge. Explainer.