Her barker svensk politi og nazister sammen i Gøteborg

Det ble flere sammenstøt mellom tilhengere av Nordiska motståndsrörelsen (NMR) og politi under nazimarsjen i Göteborg.