Så langt har ingen sett før

Hubbles lengste blikk.