Idet han kutter høyspentledningen innser han tabben

Arbeideren trodde strømmen var skrudd av.