Baronessen innom reiret med fisk

Baronesse Barfot besøkte reiret 27. juli klokken 11.32. Forlot reiret igjen 11.39.