Turistene oppdager terrortrygge Portugal

Turistene søker trygghet, og mange europeere ser mot Portugal.