Her løper han etter og slår ned kvinne på sykkel

Han gikk på rødt og syklisten ba ham flytte seg. Da smalt det.