Bensinstasjonen kollapset over dem

Da Dean fylte bensin, kom hele taket rasende over bilen og sønnen.