Gisseldrama på restaurant i Bangladesh

Ni væpnede menn har tatt et ukjent antall gisler på en restaurant i Dhaka.