Boligprisene kraftig opp i desember

Boligprisene i desember 2016 steg med 1,1 prosent korrigert for sesongvariasjoner.