Se bildene av flyvraket

Tre robotubåter søker med sonar på havbunnen. Se video.