Sjåføren skulle aldri ha tøffet seg på glattisen

Tar en «smultring» – så biter karmaen.