Taxi av kvinner, for kvinner

For å gjøre hverdagen litt tryggere for kvinner her i New Dehli ble dette taxiselskapet startet for tre år siden.