Gir hjernen støt for å lære bedre

Forskere i USA har funnet ut at ved å sende støtsignaler gjennom hjernen, kan den lære fortere.