Barnas svar er mye bedre enn de voksnes

Hva skjer når du spør voksne og barn om hva de vil endre med kroppen sin? Svarene er totalt forskjellige.