Trump setter inn soldater langs grensen mot Mexico

President Donald Trump sier han skal utstasjonere soldater ved grensen mot Mexico, et tiltak han beskriver som «et stort steg» fram.