Eldre mann låste bilen – så begynte den å trille

Bilen trillet rett gjennom veikrysset – med mannen på slep.