Jubileum og demonstrasjoner

Flere hundre tusen iranere markerer 31-årsdagen for den islamske revolusjonen, andre demonstrerer.