Siv Jensen om budsjettet

Fremleggelse av statsbudsjettet 2016. Finansminister Siv Jensen kommenterer budsjettet.