Innrømmer å ha mottatt blod-diamanter

Se utdrag fra Naomi Campbells vitneavhør her.