Opptak: Spørretimen 22. mai

Statsrådene grilles om statsbudsjettet i spørretimen. Video: Stortinget