Politiets råskinn har en helt spesiell hensikt

Denne er nok populær hos lovens lange arm i Tyskland.