Skolebarn forbereder Castros 85-årsdag

Fidel Castro fyller 85 år 13. august. Selv om han har trukket seg tilbake, er han absolutt ikke uten betydning i Cuba.