Kjempebusser skal kjøre over rushtrafikken

I 2017 begynner Kina testingen av de digre bussene som kan frakte 1200 passasjerer, og kanskje erstatte metroene i fremtiden.