Elektrikerne hører et brak – plutselig kollapser fjellsiden

Situasjonen går raskt fra spenning til frykt for arbeiderne.