– Kjære flyktning, du er hjertelig velkommen

Slik ønskes flyktningene velkommen av det svenske politiet.