10.000 haifinner tørker på hustaket

Dyrevernere verden over er sjokkert over omfanget av operasjonen.