Ga seierstalen

Han blir mest sannsynlig den nye lederen for Representantens hus.