Kvinnen mistet hatt sju etasjer – får spektakulær hjelp