ABC Nyheter

Stabell: - Sigrids foreldre har ikke fått svarene de ønsket

Fredag falt dommen mot den siktede i Sigrid-saken. Han ble dømt til tvunget psykisk helsevern. For foreldrene til Sigrid har målet med rettssaken vært å få svar på hva som skjedde med datteren. De svarene har de ikke fått, ifølge bistandsadvokaten deres.

Relaterte videoer