«Mad Dog Mattis»: - Største trussel siden andre verdenskrig

Donald Trumps kandidat til forsvarsminister, general James Mattis, anklager Russland for å prøve å splitte NATO.