Tok narkodue

Duen med den ulovlige lasten var trolig på vei inn i et fengsel i Colombia.