KrF om statsbudsjettet

Fremleggelse av statsbudsjettet 2016. Hans Olav Syversen i KrF kommenterer budsjettet.