ABC Nyheter

Hotell Lune Huler brann ned i natt.

Det planlagte asylmottaket, Hotell Lune Huler i Lindås, brant ned til grunnen i natt.

Relaterte videoer