ABC Nyheter

Vannet fortsetter å stige

Folk i Brisbane blir bedt om å søke høyereliggende områder.

Relaterte videoer