– Det vil alttid være utfordringer på de områdene jeg anbefaler reduksjoner

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen kommenterer rapporten "Et forsvar i endring" som forsvarssjefen la frem torsdag formiddag.