ABC Nyheter

Her «zappes» kreftsvulsten direkte

I to år har klinikken i Praha behandlet kreftpasienter med protonstråling. Det skal gi mer presis behandling, og mindre bivirkninger. Men eksperter advarer om at metoden bare er gunstig for et lite mindretall av kreftpasientene.

Relaterte videoer