Løfter bekk opp av bakken

Hovinbekken i Oslo løftes ut av rør og opp i bybildet. Dette er ikke bare for å utvikle grønne områder i sentrum av Oslo men også en nødvendighet med tanke på vanngjennomstrømning.