- Mulig taushetsbrudd er svært alvorlig

Justisminister Grete Faremo tok selv initiativ til å undersøke om PST-sjefens uttalelse var lovstridig.