Sjåføren kommer seg så vidt ut i tide

En snartenkt politimann får sjåføren ut av bilen like før toget smeller inn i bilen.