Må stå med skilt som straff

I USA blir en jente tvunget til å stå med skiltet "I steal from my family" som straff for tyveri.