ABC Nyheter

Trump har undertegnet direktiv som skal hindre at migranter fratas barn

Etter massiv kritikk har Donald Trump gitt ordre om at ulovlige innvandrere ikke lenger skal fratas barna sine ved grensa til USA.

Relaterte videoer