Vanvittig nattebråk i kolonien

Hele hegrekolonien satte i gang et hylekor etter midnatt.