- Sender signaler om en egosentrisk politikk

Kirkens Nødhjelp er skuffet over at det er kommet kutt på nesten samtlige bistandsposter.