ABC Nyheter

NVE mener 13 områder Norge rundt egner seg til vindkraftutbygging

NVE anser 13 områder som egnet for å opprette vindkraftanlegg i Norge. Områdene ligger i alle fylker utenom Oslo, Oppland, Troms og Akershus.

Relaterte videoer