ABC Nyheter

Se en måneds arbeid på Hålogalandsbrua på ett minutt

6. oktober ble det siste bruelementet montert på det som skal bli Norges nest største hengebru. Neste sommer skal brua stå ferdig,

Relaterte videoer