Se en måneds arbeid på Hålogalandsbrua på ett minutt

6. oktober ble det siste bruelementet montert på det som skal bli Norges nest største hengebru. Neste sommer skal brua stå ferdig,