ABC Nyheter

Vil bekjempe vold i hjemmet

- Vold i nære relasjoner er et kriminalfelt som er blitt lagt lokk på i mange år, sier justisminister Knut Storberget.

Relaterte videoer